InloggenInschrijven

Advies nodig?

Servicepunten

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied mantelzorg? En komt u er via de website niet uit? Dan helpt een medewerker van het Servicepunt u verder op weg.  Er zijn meerdere Servicepunten verspreid over de stad.

Taskforce Mantelzorg

Bent u ineens mantelzorger geworden? Of verandert er iets in uw mantelzorgtaken? Dan komt u ineens voor veel vragen te staan. Gelukkig hoeft u het niet allemaal alleen te doen.

De professionals van Taskforce Mantelzorg helpen u graag op weg met informatie en advies. In deze taskforce zitten professionals van Woonzorgcentra Haaglanden (WZH), HWW Zorg, Florence, Welzijn Scheveningen, PEP Den Haag, Respect Zorggroep en Evita Zorg. Zij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die er voor u zijn en kunnen u helpen de weg te vinden naar ondersteuning, hulpmiddelen of (respijt)zorg.

Mantelzorgers kunnen zich aanmelden voor een gratis begeleidingsgesprek via de klantenservice van WZH: 070 756 16 00.

Keukentafelgesprek

Voor een voorziening op maat of advies op maat van de gemeente moet degene waarvoor u zorgt een aanvraag doen. U kunt als mantelzorger daarbij helpen. Na de aanvraag volgt een keukentafelgesprek. Tijdens het gesprek kunt u aangeven welke belemmeringen u tegenkomt in het dagelijks leven. Samen met de gemeente kijkt u wat hier aan gedaan kan worden. Zo mogelijk binnen het eigen netwerk en eventueel aangevuld met vrijwilligers. Daar waar nodig kan professionele zorg aanvullend zijn. Vervolgens kunt u kiezen of u wilt dat de gemeente het regelt of dat u dit zelf gaat regelen. Als u voor dit laatste kiest, dan is het nodig dat degene die zorg nodig heeft een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt toegewezen .

Daarmee kan diegene of u als mantelzorger de hulp regelen die nodig is.U kunt hiervoor een voorziening of advies op maat aanvragen bij de gemeente. 

Weet u nog niet precies wat u nodig heeft? U kunt dan een advies op maat aanvragen. U krijgt dan een persoonlijk advies. Naast voorzieningen en diensten, kunt u ook advies krijgen over logeeradressen, individuele- en  groepsbegeleiding en dagbesteding (geen beschermd wonen).