Betalingen bij intensieve zorg

Heeft uw naaste veel zorg nodig? Dan is het voor uw zorgvrager mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. Met een pgb is het mogelijk om zorg in te kopen bij een zorgverlener. Het is mogelijk dat u als mantelzorger ook de zorgverlener bent. Zorgt u voor kinderen onder de 18 jaar? Dan kunt u extra kinderbijslag aanvragen. Uw zorgvrager heeft aan u gevraagd om geldzaken, medische beslissingen en persoonlijke wensen over te nemen. U bent daarmee de gevolmachtigde. Als gevolmachtigde is het mogelijk dat u een vergoeding krijgt voor uw werkzaamheden. Dit staat dan in het levenstestament. Lees meer over de mogelijkheden op deze pagina.

 

Persoonsgebonden budget (pgb) en mantelzorgen

Uw naaste kan voor intensieve zorg een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Hiermee kan de zorgvrager intensieve zorg, verpleging of hulpmiddelen krijgen. De zorgvrager kan zelf bepalen door wie hij of zij verzorgd wil worden. Dit kan ook de mantelzorger zijn. Er zijn vier verschillende budgetten uit verschillende wetten van de overheid. Zo het pgb voor mensen met langdurige zorg, zoals voor een chronische ziekte, anders geregeld als een persoonsgebonden budget bij kinderen. Het aanvragen van een pgb gaat per wet ook via een ander loket. 

Meer informatie bij MantelzorgNL

 

Bij zorg voor een kind thuis 

Heeft uw thuiswonende kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u een dubbele kinderbijslag uitgekeerd krijgen als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. 

Meer informatie over extra kinderbijslag bij SVB

 

Mogelijke vergoeding in de situatie van algemene volmacht

Als u ook de taken op u heeft genomen van een gevolmachtigde en dus belangen behartigt van uw naaste rondom geldzaken, medische behandelingen en persoonlijke wensen. Dan is het voor u als mantelzorger mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de werkzaamheden. Dit staat dan in het levenstestament. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten en andere kosten die u maakt. 

Lees meer op Informatie Langdurige zorg

Was this article useful for you?

0