Financiële regelingen in de mantelzorg

Financiële regelingen

Geld is een belangrijk onderwerp voor veel mantelzorgers. Je eigen inkomen kan lager zijn omdat je minder kan werken door het zorgen voor een ander. Het is dan goed om te weten of je een vergoeding kunt krijgen en wat er verder allemaal financieel mogelijk is. Ook kun je enkele kosten die je maakt als mantelzorger vergoed te krijgen. Op deze pagina vind je meer over vergoedingen en geldzaken.

Zorg je voor iemand die woont in een gebied waar je betaald moet parkeren? Als mantelzorger kun je gratis parkeren in de wijk van je naaste. Diegene moet de parkeervergunning voor jouw auto aanvragen en betaalt éénmalig de wettelijke vergoeding (€ 14,70). Je krijgt met deze vergunning ook meer parkeeruren dan bij een gewone bezoekersparkeervergunning. Vraag hier je parkeervergunning aan.

Aftrekbare kosten zorgvrager
Mantelzorgers geven vaak geld uit bij het zorgen voor hun naaste. Sommige uitgaven lijken normaal, maar als je alles optelt kunnen de kosten erg oplopen. Denk aan reis- en vervoerskosten, kosten voor extra kinderopvang, telefoonkosten of het geld dat je uitgeeft voor extra wasmiddel. Voor deze uitgaven gebruikt de Belastingdienst het woord ‘meerkosten’. Meerkosten kun je zelf als mantelzorger niet van de belasting aftrekken. Maar degene waarvoor je zorgt, kan dat misschien wel. Zo kun je je kosten via degene voor wie je zorgt weer terug krijgen. Vind meer informatie over meerkosten bij de Belastingdienst.


Dubbele kinderbijslag bij de zorg voor een kind thuis
Woont je kind thuis en heeft hij of zij intensieve zorg nodig? Dan kun je een dubbele kinderbijslag krijgen als je kind tussen de 3 jaar en 18 jaar is. Vind meer informatie over dubbele kinderbijslag.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Heeft je naaste veel zorg nodig? Dan is het voor diegene mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. Hiermee kan hij of zij intensieve zorg, verpleging of hulpmiddelen krijgen. Degene voor wie jij zorgt kan zelf bepalen door wie hij of zij verzorgd wil worden. Het is mogelijk dat je als mantelzorger ook de zorgverlener bent. Dan kun je dus betaald worden uit het persoonsgebonden budget. Er zijn vier verschillende budgetten uit verschillende wetten van de overheid. Zo het pgb voor mensen met langdurige zorg, zoals voor een chronische ziekte, anders geregeld als een persoonsgebonden budget bij kinderen. Het aanvragen van een pgb gaat per wet ook via een ander loket. Vind meer informatie op de website van MantelzorgNL.

Een persoonsgebonden budget (pgb) is dus een bedrag waarmee iemand die zorg nodig heeft zelf hulp kan inkopen. Aan het uitbetalen van de mantelzorger uit een pgb zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

  • De mantelzorger moet de hulp geven waarvoor het pgb is bedoeld.
  • De mantelzorger en de zorgvrager leggen de afspraken vast in een zorgovereenkomst. Dus ook als je familie van elkaar bent.

De SVB heeft verplichte zorgovereenkomsten (SVB.nl). Dit zijn contracten die je moet gebruiken.

Op Rijksoverheid.nl staat waar je mee te maken krijgt als je pgb-zorg wilt gaan geven aan je naaste.

Vergoeding bij algemene volmacht

Als je beslissingen mag nemen rondom de geldzaken, medische behandelingen en persoonlijke wensen van je naaste, dan ben je gevolmachtigde. Dit is vaak vastgelegd in een levenstestament. Daarin staat vastgelegd wat je naaste wil wanneer hij of zij nog in leven is en wie mag beslissen over geld en behandelingen. Een levenstestament wordt opgesteld door een notaris. Wanneer je officieel gevolmachtigd bent dan is het voor jou mogelijk om een vergoeding te krijgen voor je werkzaamheden. Dit staat dan ook in het levenstestament. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten en andere kosten die je maakt. Vind meer informatie hierover.

 

 

X
X