InloggenInschrijven

Administratie en geldzaken

Op deze pagina vindt u een overzicht van verschillende financiële zaken en kunt advies en ondersteuning aanvragen via de gemeente.

Persoonsgebonden budget ↓

PGB, Het PersoonsGebonden Budget, Heeft u zorg nodig? En wilt en kunt u dit zelf regelen? Met het persoonsgebonden budget (pgb) koopt u zelf hulp in. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een hulpmiddel zoals een scootmobiel. U kiest zelf bij welke zorgaanbieder u de hulp of het hulpmiddel inkoopt. U bent zelf verantwoordelijk om alles te regelen en de administratie. Een PGB aanvragen kan door het doen van een Wmo-melding.
>Vraag bij de gemeente een PGB aan

Een PGB voor kinderen tot 18 jaar
>Vraag bij het CJG een PGB voor kinderen tot 18 jaar aan

PGB voor 24-uurszorg
>Vraag bij CZ een PGB voor 24-uurszorg aan

Reiskostenvergoeding voor mantelzorgers ↓

Parkeervergunning. Met een parkeervergunning voor mantelzorgers kunnen mantelzorgers parkeren zonder ter plekke te hoeven betalen. 

>Vraag hier een parkeervergunning voor mantelzorgers aan


OV-begeleiderskaart. Als u iemand helpt die begeleiding nodig heeft bij het openbaar vervoer, dan kan hij of zij een beroep doen op de OV-begeleiderskaart. U - als begeleider - kan gratis meereizen met de OV-kaart van degene die u helpt.
Vraag de begeleiderskaart aan bij Argonaut Advies, afdeling OV begeleiderskaart. Per telefoon: 030 - 235 46 61


Valys
 is er voor reizigers met een mobiliteitsbeperking die op familiebezoek of een dagje erop uit willen gaan, buiten de eigen regio. Voor de korte afstanden is er de AV070 of de wijkbus, maar als u verder van huis wilt, dan is er Valys.

>Meer informatie vindt u op www.valys.nl


Reiskosten aftrekbaar.
Woon je samen met degene die je verzorgt? Is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kun je de reiskosten voor het ziekenbezoek mogelijk aftrekken als specifieke zorgkosten.

>Lees de voorwaarden op de website van belastingdienst

Administratie regelen ↓

Algemene volmacht. Met een algemene volmacht kan je naaste een vertrouwenspersoon aanwijzen die namens haar alle financiële zaken regelt. De vertrouwenspersoon mag beslissingen nemen die grote gevolgen kunnen hebben op het vermogen van je naaste. De gevolmachtigde persoon heeft toegang tot haar bankrekeningen inclusief spaarrekeningen. Ook mag hij het huis van je naaste verkopen, schenkingen doen en leningen afsluiten in naam van je naaste. Het is belangrijk dat je naaste het volste vertrouwen heeft in de persoon of personen aan wie zij een algehele volmacht geeft.

>Meer informatie over volmachten vindt u op dementie.nl


Curatele, bewind of mentorschap aanvragen of wijzigen. Hoe vraagt -of wijzigt- u zoiets aan? U kunt een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap doen bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig.

>Ga hier naar de website van de Rijksoverheid


Hulp bij een PersoonpersoonsGebonden Budget (PGB). U heeft hulp nodig, maar u bent niet afhankelijk. Er komt veel op u af als u een persoonsgebonden budget hebt. Per Saldo, de vereniging voor en door mensen met een PGB, geeft u houvast. 

>Aan de slag met het PGB


Administratieve ondersteuning. Administratieve ondersteuning is er voor mensen die (tijdelijk) niet zelf hun administratie kunnen doen. U krijgt hulp bij het het ordenen van post en persoonlijke administratie. De hulp door welzijnsorganisaties en vrijwilligers is gratis. 

>Bekijk hier de mogelijkheden voor administratieve ondersteuning

Extra tegemoetkomingen ↓

Dubbele kinderbijslag. Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen.

>Ga hier naar de SVB voor het aanvragen van dubbele kinderbijslag


De Haagse polis. Zorgt u minimaal 8 uur per week voor een naaste? Dan bent u automatisch verzekerd via De Haagse Polis. Dit is een gratis verzekering van de gemeente Den Haag voor en van mantelzorgers én vrijwilligers. De Haagse Polis bestaat uit een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.

Schade kan worden gemeld via rm@denhaag.nl. Daarna krijgt u een schadeformulier toegestuurd dat u ingevuld aan hen kunt retourneren. Zij zijn telefonisch bereikbaar via: 070 - 353 51 75

Samenwonen met AOW of Anw

Ontvangt u een AOW- of nabestaandenuitkering en wilt u gaan samenwonen? Dan heeft dat normaal gesproken gevolgen voor uw uitkering. Als u gaat samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft, gelden er echter speciale regelingen.   

>Lees meer over AOW of Anw 

Belastingzaken

Soms kan de zorgvrager (hoge) kosten voor medicijnen of hulpmiddelen opgeven bij de Belastingdienst. Dit zijn de zogenaamde specifieke zorgkosten. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl