Ondersteuning en hulp aanvragen

Hulp aanvragen via Wmo

Als er meer hulp en ondersteuning nodig is, dan kunt u terecht bij de gemeente voor extra ondersteuning bij de zorg. Denk hierbij aan hulp bij het huishouden, aanpassingen in de woning, hulpmiddelen, vervoer en individuele begeleiding. Voor extra hulp in huis kunnen u en uw zorgvrager een Wmo-melding indienen.

 

U kunt via de website van de gemeente Den Haag een afspraak maken, telefonisch via tel: 070-353 75 00 of via een bezoek aan een stadsdeelkantoor. De gemeente beoordeelt de aanvraag en beslist over het toewijzen van huishoudelijke verzorging.

 

Na het indienen van een aanvraag volgt een keukentafelgesprek. De gemeente krijgt door dit gesprek inzicht in welke ondersteuning er behoefte is en welke oplossingen er zijn. De gemeente gaat na wat de hulpvrager zelf kan met hulp van u als mantelzorger, familie en vrienden en wat de gemeente moet organiseren. Het is belangrijk om als mantelzorger aanwezig te zijn bij dit gesprek, zodat de gemeente een goed beeld krijgt van de situatie en welke zorg de omgeving kan geven. Daarnaast is het de taak van de gemeente om ook u als mantelzorger te ondersteunen als de zorg erg zwaar is.

 

Thuiszorg

Is er extra hulp nodig met de verzorging? Bijvoorbeeld met douchen, wassen, aan- en uitkleden, haren kammen of eten maken?

Dan kan hulp aangevraagd worden voor persoonlijke verzorging. De kosten die worden gemaakt voor verpleging en persoonlijke zorg vallen onder de Zorgverzekeringswet en worden vergoed vanuit de zorgverzekering van uw naaste. Neem dus altijd even contact op met de zorgverzekering van uw zorgvrager.

Kijk hier voor een thuiszorgorganisatie in de buurt.

 

Zorgabonnement

Bij een zorgorganisatie in de buurt is het mogelijk om een zorgabonnement af te sluiten voor uw naaste. Het grote voordeel is dat uw zorgvrager verzekerd is van ondersteuning en verzorging zonder te wachten. Dit kan bijvoorbeeld ter overbrugging wanneer u als mantelzorger op vakantie bent, maar ook als uw naaste thuiskomt uit het ziekenhuis en direct ondersteuning nodig heeft.

Bekijk hier de mogelijkheden voor zorgabonnementen

Was this article useful for you?

0