Hulp nodig bij psychische problemen en verslaving

Hulp bij psychische problemen en verslaving

Psychische problemen zoals een depressie, angststoornis, burn-out, eetprobleem of verslaving zijn niet alleen zwaar voor degene die ze heeft. Ook voor jou als mantelzorger is het zwaar. Je moet de hele tijd zorg geven en het gedrag van je naaste is vaak onvoorspelbaar. Hierdoor verandert de relatie met degene voor wie je zorgt. Daar kun je gevoelens van onmacht en verdriet van krijgen. Mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychische problemen kunnen daardoor zelf lichamelijke en psychische klachten krijgen en zich eenzaam voelen. Je staat er niet alleen voor. Er zijn organisaties in Den Haag die je graag helpen.


Kompassie als steunpunt

Kompassie is het onafhankelijk steunpunt voor mentale gezondheid in Den Haag. Zij helpen zowel jou als je naaste. Kompassie biedt steun in de vorm van een luisterend oor, begeleiding, informatie, advies en informatiebijeenkomsten. De ondersteuning wordt geboden door familie-ervaringsdeskundige familiecoaches van Kompassie. Het maakt niet uit of je naaste in behandeling is bij een GGZ-instelling of niet. De ondersteuning is gratis en er zijn geen wachtlijsten. Vind meer informatie op de website van Kompassie.

Familiecoach van Parnassia

De familiecoaches van Parnassie bieden een luisterend oor en directe en praktische ondersteuning. Het doel is dat mantelzorgers en patiënten een goede relatie houden. Vind meer informatie op de website van Parnassia.

Voor kinderen en jongeren

Groei jij op met een familielid (vader of moeder) met psychische problemen of een verslaving? Dan kan dat pittig zijn. Je voelt je misschien verantwoordelijk om voor je familielid te zorgen en je kunt tegelijkertijd gevoelens van schaamte, schuld, verdriet, eenzaamheid, onvermogen of boosheid hebben. Hoe kun je ermee omgaan? Kijk voor online informatie en steun op Kopstoring.
Liever een livegroep met andere jongeren in jouw situatie of persoonlijke steun in Den Haag? Ga dan naar Youz.nl.
Ook jouw leerkracht, mentor, schoolmaatschappelijk werker of iemand in je omgeving die je vertrouwt kan mogelijk een luisterend oor bieden. Zij zullen je helpen verwijzen naar de juiste instantie.

Patiëntenverenigingen en naastenorganisaties

Bezoek de Mind-atlas van Wij zijn MIND. Je vindt hier verenigingen die je steun, (h)erkenning, lotgenotencontact en informatie kunnen bieden. Ook de behandelaar van jouw naaste of Kompassie kan je hierover informeren.

De behandelaar van jouw naaste

Loop je tegen vragen aan of grenzen in de zorg voor je naaste? Dan kun je soms ook terecht bij de behandelaar. De behandelaar houdt daarbij wel rekening met de privacy en vertrouwensrelatie met jouw naaste.

Familievertrouwenspersoon (LSFVP)

In situaties waar je er als naaste zelf niet uitkomt met de behandelaar of de behandelaar geen gehoor geeft, kun je voor advies en bemiddeling contact opnemen met de Familievertrouwenspersoon (LSFVP).

Drugsverslaving

In gevallen van een drugsverslaving kun je meer informatie vinden op de website van drugsinfo. Als naaste kun je voor hulp, advies en steun ook terecht bij Stichting Naast.
X
X