Samen meer inclusief voor ouderen - Den Haag Mantelzorg - Jongeren

Agenda

Samen meer inclusief voor ouderen

06 October 2022, 12:00 - 14:00

6 Oct’22

Divers-sensitieve zorg voor ouderen met een migratieachtergrond

6 oktober 2022
Tijd: 12:00 – 14:00
Locatie: PEP Den Haag

Van alle ouderen (65-plussers) in Den Haag heeft 32% een migratieachtergrond. De komende jaren zal het aantal migrantenouderen sterker toenemen en daarmee de uitdagingen om deze burgers goed te bereiken en gelijke kansen op toegang tot zorg te bieden. Over wat er nodig is voor divers-sensitievere zorg voor migranten ouderen en hun mantelzorgers gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen een eerstelijns professionals om van hun jarenlang ervaring en expertise te leren en om kennis te delen. De volgende vragen worden o.a. behandeld:

    • Hoe maken we de zorg/ondersteuning toegankelijker en inclusiever?
    • Wat kunnen we van elkaar leren en aan elkaar lokaal overdragen?

Je bent van harte welkom om met Jamila Lakjaa, Serpil Battem en Margreet Ijlst hierover in gesprek te gaan. Deze inspiratie lunchsessie is georganiseerd door PEP en Wijkz (migrantenouderen consulenten)

Er is een lunch beschikbaar en volop gelegenheid om te netwerken en om uw ervaring en initiatieven te delen.
Aanmelding is mogelijk door een mail te sturen naar: a.kajouane@pepdenhaag.nl

X
X