Hulp bij specifieke aandoeningen - Den Haag Mantelzorg - Jongeren

Hulp bij specifieke aandoeningen

Als je mantelzorger bent van iemand met dementie of Alzheimer, psychische problemen of een beperking, dan kan het zijn dat je specifieke vragen hebt. Hieronder hebben we per aandoening organisaties onder elkaar gezet waar je met je vragen terecht kunt.

Zorg je voor iemand die vergeetachtig wordt of is? Dan sta je vaak 7 dagen per week en 24 uur per dag klaar voor hem of haar.  Zoeken naar de juiste balans tussen zorgen en privé is daarin belangrijk. Je staat er niet alleen voor; talloze organisaties kunnen je ondersteunen bij de zorg voor jou en je naaste.

Geheugensteunpunt
Op de regionale website van geheugensteunpunt vind je informatie, advies, aanbod voor mensen met dementie en hun naasten.

DementieLijn
De DementieLijn biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie. Deze is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 5088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur. Ga voor meer informatie naar de DementieLijn.

Casemanager dementie
De casemanager dementie is een (vaste) begeleider voor iemand met dementie én jou als mantelzorger. De casemanager wijst jullie de weg en kan bemiddelen bij het regelen van zorg en bij het maken van keuzes. Ook beantwoordt deze persoon vragen over de ziekte, helpt met het zoeken naar oplossingen en biedt een luisterend oor. Een casemanager dementie wordt ook wel dementieconsulent of trajectbegeleider genoemd. Vaak is een casemanager dementie een gespecialiseerd wijkverpleegkundige. De vergoeding van een casemanager valt onder de vergoeding voor wijkverpleging en wordt vanuit de basisverzekering van degene die zorg nodig heeft vergoed. Je kunt zelf contact opnemen met een zorgorganisatie om casemanagement aan te vragen. Via de Sociale Kaart Den Haag vindt je de zorgorganisaties in Den Haag waar je kunt vragen naar een casemanager.

Psychische problemen zoals een depressie, angststoornis, burn-out, eetprobleem of verslaving zijn niet alleen zwaar voor degene die ze heeft. Ook voor jou als mantelzorger is het zwaar. Je moet de hele tijd zorg geven en het gedrag van je naaste is vaak onvoorspelbaar. Hierdoor verandert de relatie met degene voor wie je zorgt. Daar kun je gevoelens van onmacht en verdriet van krijgen. Mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychische problemen kunnen daardoor zelf lichamelijke en psychische klachten krijgen en zich eenzaam voelen. Je staat er niet alleen voor. Er zijn organisaties in Den Haag die je graag helpen.

Kompassie als steunpunt
Kompassie is het onafhankelijk steunpunt voor mentale gezondheid in Den Haag. Zij helpen zowel jou als je naaste. Kompassie biedt steun in de vorm van een luisterend oor, begeleiding, informatie, advies en informatiebijeenkomsten. De ondersteuning wordt geboden door familie-ervaringsdeskundige familiecoaches van Kompassie. Het maakt niet uit of je naaste in behandeling is bij een GGZ-instelling of niet. De ondersteuning is gratis en er zijn geen wachtlijsten. Vind meer informatie op de website van Kompassie.


Familiecoach van Parnassia

De familiecoaches van Parnassie bieden een luisterend oor en directe en praktische ondersteuning. Het doel is dat mantelzorgers en patiënten een goede relatie houden. Vind meer informatie op de website van Parnassia.

Voor kinderen en jongeren

Groei jij op met een familielid (vader of moeder) met psychische problemen of een verslaving? Dan kan dat pittig zijn. Je voelt je misschien verantwoordelijk om voor je familielid te zorgen en je kunt tegelijkertijd gevoelens van schaamte, schuld, verdriet, eenzaamheid, onvermogen of boosheid hebben. Hoe kun je ermee omgaan? Kijk voor online informatie en steun op Kopstoring.
Liever een livegroep met andere jongeren in jouw situatie of persoonlijke steun in Den Haag? Ga dan naar Youz.nl.
Ook jouw leerkracht, mentor, schoolmaatschappelijk werker of iemand in je omgeving die je vertrouwt kan mogelijk een luisterend oor bieden. Zij zullen je helpen verwijzen naar de juiste instantie.

Patiëntenverenigingen en naastenorganisaties

Bezoek de Mind-atlas van Wij zijn MIND. Je vindt hier verenigingen die je steun, (h)erkenning, lotgenotencontact en informatie kunnen bieden. Ook de behandelaar van jouw naaste of Kompassie kan je hierover informeren.

De behandelaar van jouw naaste

Loop je tegen vragen aan of grenzen in de zorg voor je naaste? Dan kun je soms ook terecht bij de behandelaar. De behandelaar houdt daarbij wel rekening met de privacy en vertrouwensrelatie met jouw naaste.

Familievertrouwenspersoon (LSFVP)

In situaties waar je er als naaste zelf niet uitkomt met de behandelaar of de behandelaar geen gehoor geeft, kun je voor advies en bemiddeling contact opnemen met de Familievertrouwenspersoon (LSFVP).

Drugsverslaving

In gevallen van een drugsverslaving kun je meer informatie vinden op de website van drugsinfo. Als naaste kun je voor hulp, advies en steun ook terecht bij Stichting Naast.
Mensen met een beperking hebben iets aan hun lichaam waardoor ze niet zonder (medische) hulp kunt leven. Dat kan een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn. De zorg voor deze mensen duurt vaak tot het eind van hun leven. Het heeft daardoor voor jou als mantelzorger dan ook een grote impact op je eigen leven.

MEE Mantelzorg
Heb je een gezinslid met een beperking? En heb je vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen? Zoek je iemand die met je meedenkt en naast je staat? MEE Zuid-Holland Noord is dé expert voor mensen met een beperking en hun naasten. Zij helpen je gratis bij vragen of problemen op alle gebieden van het dagelijks leven.
X
X