Privacy Statement - Den Haag Mantelzorg - Jongeren

 

Privacy statement Den Haag Mantelzorg

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Den Haag Mantelzorg. We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend om je te informeren over onze producten en diensten via onze nieuwsbrief, voor zover je hier toestemming toe hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van je verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt en hoe we deze informatie gebruiken. Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen: onze diensten, welke persoonsgegevens wij hebben en hoe we deze gebruiken, met wie we persoonsgegevens delen, waar we ze verwerken, hoelang we ze bewaren, hoe je jouw persoonsgegevens kunt beheren en de wettelijke grondslagen op basis waarvan we jouw gegevens verwerken.

 

Onze Diensten

Den Haag Mantelzorg bied je via de website de mogelijkheid om informatie te vinden omtrent alles over mantelzorg in regio Den Haag. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms. Den Haag Mantelzorg is een initiatief van Gemeente Den Haag en PEP Den Haag.


Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om je de best mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft je direct aan ons, wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of voor een evenement. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via de apparaten die je voor Den Haag Mantelzorg gebruikt, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en de klantbeleving verbeteren.

Wanneer je bij Den Haag Mantelzorg  je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken we de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
  • E-mailadres;
  • IP-adres;

Wanneer je bij Den Haag Mantelzorg je aanmeldt voor een evenement, verwerken we de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Emailadres
  • (niet verplicht) Telefoonnummer
  • IP-adres
  • (alleen bij een event voor jongeren) leeftijd

Cookies en soortgelijke technologieën 

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web-beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op een apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren je interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Je kunt je cookie voorkeuren altijd zelf via je browser-instellingen beheren.

 

Apparaat en locatie

Indien je deze functie hebt geactiveerd in je telefoon en/of app-instellingen, ontvangen wij gegevens over je locatie. We gebruiken deze informatie om je qua taal en land beter te faciliteren. Met behulp van deze informatie kunnen wij je ook een zo goed mogelijk persoonlijk aanbod doen. Je kunt altijd jouw voorkeuren en instellingen wijzigen.

 

Hoe gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Informeren via een nieuwsbrief
We verwerken je persoonsgegevens om je de nieuwsbrief te sturen waarvoor jij je hebt aangemeld.


Deelname evenement
We plaatsen je op de deelnemerslijst en sturen je eventueel nog (extra) informatie over de inhoud en logistiek van het evenement.

 

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken je persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe functionaliteiten te prioriteren of deze te identificeren.

 

Met wie delen we je persoonsgegevens?

We delen jouw gegevens niet met derden.

 

Waar worden je persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden je persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie.


Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, vragen wij je contact op te nemen met ons serviceteam. Na opzegging verwijderen wij je persoonsgegevens zonder onnodige vertraging.


Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

  • Wanneer je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het toesturen van een nieuwsbrief of om je op een deelnemerslijst van een evenement te plaatsen.

Wanneer de verwerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om de toestemming weer in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van je gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking daarvan niet.


Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we je persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met ons serviceteam via service@denhaagmantelzorg.nl.

Indien je het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Den Haag Mantelzorg (initiatief van Gemeente Den Haag en PEP Den Haag)

Versie: September 2021

 

 

 

 

X
X