Tips voor jonge mantelzorgers - Den Haag Mantelzorg - Jongeren

Tips voor jonge mantelzorgers

Mantelzorg is zwaar als je het ook nog moet combineren met school, vrienden en het ontwikkelen van je eigen identiteit. Het kan zomaar gebeuren dat je een beetje vervreemd raakt van de wereld om je heen en ineens denkt: “wie ben ik eigenlijk?” en “wat vind ik nou leuk?”.

Als je voor een ander zorgt, is het belangrijk om óók goed voor jezelf te blijven zorgen. Er komt een moment dat de zorg voor je naaste minder wordt: iemand wordt misschien beter. Of, en dat is natuurlijk heel naar, komt te overlijden. Het is belangrijk dat je dan vrienden, sport of een hobby hebt zodat je verder kunt met je eigen leven. We kregen van de jonge mantelzorgers de volgende tips:

Praat over je situatie met iemand die je vertrouwt.
Je zal merken dat het oplucht om je zorgen te delen.
Vertel je mentor of leraar over je thuissituatie.
Hij of zij begrijpt dan bijvoorbeeld beter waarom je huiswerk soms niet af is.
Misschien kunnen mensen in je omgeving wat zorg van je overnemen.
Dat is niet egoïstisch, maar nodig zodat je het volhoudt.
Weet je niemand? Vraag dan bijvoorbeeld hulp bij een vrijwilligersorganisatie.
Ga lekker sporten en spreek af met vrienden.
Tijd voor jezelf is ook belangrijk!
Heb je vragen over de ziekte of handicap van je naaste?
Stel je vraag aan je familie, je huisarts of kijk op het internet.
Het antwoord kan je geruststellen.
X
X