Mantelzorgers in Den Haag

Vaak is mantelzorg onbewust op uw pad gekomen. U hebt deze zorgtaken automatisch of als vanzelfsprekend op uw schouders genomen. Het voelde voor u als een normale gang van zaken, omdat u een goede band hebt met uw ouders, familieleden, een dierbare vriend of buur. U zag in dat zij hulp nodig hadden. Het is heel fijn en belangrijk wat u doet. Voor u zijn er steeds meer taken bij gekomen. Van alleen boodschappen doen, tot de volledige huishouding en administratie. Het is begrijpelijk dat u daarom meer wilt weten. Op deze website vindt u meer informatie en antwoorden op uw vragen.

 

Wat doet een mantelzorger?

Wanneer bent u een mantelzorger? Onze definitie voor mantelzorg is dat u vaak en regelmatig zorg aan naasten geeft. Dat vindt u vanzelfsprekend en u hebt er niet bewust voor gekozen. Mantelzorg is u overkomen.
De taken van mantelzorgers zijn heel verschillend. Bijvoorbeeld:

  • Praktische ondersteuning bieden zoals administratie, sociale begeleiding, regeltaken
    en beslissingen nemen.
  • Taken in het huishouden op u nemen zoals boodschappen doen, koken,
    schoonmaken en meer.
  • Zorgtaken verrichten zoals helpen met wassen en aankleden.
  • Sociale zorgtaken verrichten zoals emotionele steun en begeleiding bieden.

Was this article useful for you?

+3