Inlooppunt voor jonge mantelzorgers!

Eindelijk een inlooppunt voor jonge mantelzorgers!

Het Jongeren Informatie Punt opent haar deuren voor (overbelaste) jongeren
met zorgtaken

 

Wethouder Kavita Parbhudayal opent op 1 juni het Jongeren Informatie Punt (JIP) voor
jonge mantelzorgers. Vanaf dat moment kunnen jongeren tot 25 jaar die zorgen voor
bijvoorbeeld een moeder, opa of broertje terecht bij een van de jongerenadviseurs die
alles weten van mantelzorg op jonge leeftijd. En dat is hard nodig!

1 op de 5

In Den Haag hebben we veel jonge mantelzorgers. 1 Op de 5 kinderen groeit hier namelijk op
met een ziek familielid. Vaak moeten ze voor hun naaste zorgen en rekening houden met
zijn of haar behoeften. Voor sommigen is het zorgen zelfs zo zwaar dat zij overbelast raken.

Wat wil je zelf?

Het kan dan gebeuren dat ze dan bijvoorbeeld moeten stoppen met school of een bijbaantje
omdat het zorgen te veel wordt. Anderen spreken niet meer af met hun vrienden. Doordat
ze zorgen voor een ander, zorgen ze dus minder goed voor zichzelf. En dat heeft grote
gevolgen voor hun ontwikkeling op de lange termijn. Zo is het voor deze jongeren heel
moeilijk om naar hun eigen behoeften te kijken en te voelen wat zij nou willen. Want daar
wordt in hun thuissituatie weinig naar gevraagd. Deze overbelaste jonge mantelzorgers
hebben er baat bij als een buitenstaander helpt om het gesprek over ‘wat zij nou willen’ te
openen.

Kom binnen!

Het JIP is al 15 jaar actief voor alle jongeren in Den Haag. Je kunt er terecht met vragen over
onder andere schulden, inkomen, seks, school en wonen. Vanaf 1 juni opent het JIP haar
deuren ook voor jonge mantelzorgers. Speciaal voor hen zijn er jongerenadviseurs die
gericht zijn op de problematiek die jonge mantelzorgers hebben. Zij helpen deze jongeren en
verwijzen ze door naar gespecialiseerde hulp. Daarmee ontsluit het JIP een hele keten aan
professionals die erop gericht zijn om jonge mantelzorgers te helpen.

Hulp onder de knop

Jongerenadviseur Simone van de Pol is een van die mensen die straks klaarstaat voor de
jonge mantelzorgers: ‘Vaak zorgen ze uit liefde voor hun ouder, zusje of opa. Want als het
alleen maar vreselijk was, dan hield niemand het vol. Maar voor de taken die wel moeilijk
zijn, daar willen we bij het JIP graag bij helpen. Moet iemand blijven zitten op school? Of
wordt diegene ontslagen? Dat zijn vaak signalen dat het met een jongere die zorgtaken heeft
niet goed gaat. Dan gaan we kijken welke hulp we kunnen inschakelen. Soms verwijzen we
door naar het Jongeren Interventie Team (JIT). Of naar mantelzorgmakelaars. Die kijken naar
wat voor praktische ondersteuning een jongere nodig heeft bij het zorgen. Zij kunnen
bijvoorbeeld administratie en zorgaanvragen overnemen. Maar het begint bij de eerste stap:
kom eens binnen bij ons!’
Wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid: “Mantelzorgers zijn
heel belangrijk voor Den Haag. Mantelzorg is mooi en voor de mantelzorger iets
vanzelfsprekends. Terwijl het vaak, voor lange duur, van grote invloed is op het leven van de
mantelzorger en de sociale omgeving. Dat geldt helemaal voor jonge mantelzorgers. Dat is
de reden dat ik mij als wethouder inzet om hun positie te versterken. Ik ben dan ook heel
erg blij met dit inlooppunt voor jonge mantelzorgers en hoop dat zij er gebruikmaken zodra
ze vragen of problemen hebben. Want wij vinden het heel normaal als mantelzorgers om
hulp vragen.”
Jongeren Informatie Punt: Amsterdamse Veerkade 17-A Den Haag
Voor vragen: Charlotte Bos, perswoordvoerder Xtra, 06-39812015
https://jiphaaglanden.nl

JIP is onderdeel is van stichting JESS.

X
X