InloggenInschrijven

Platform Belangenbehartiging

voor mantelzorgers in Den Haag

PLATFORM BELANGENBEHARTIGING MANTELZORG DEN HAAG

Platform belangenbehartiging Mantelzorg Den Haag

Wie zijn wij?
Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Den Haag behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Den Haag. Het Platform wil dat mantelzorgers weten dat hun zorg niet vanzelfsprekend is en dat er meer erkenning en waardering voor komt. Het platform wil de Haagse mantelzorgers een stem geven. Het Platform is een initiatief van de Gemeente Den Haag en wordt ondersteund door Zorgbelang Zuid-Holland.

Henriëtte Guest op de foto
Foto: Henriëtte Guest

Hoe werken we?
Het platform bestaat uit ervaringsdeskundigen en weet dus wat er leeft onder mantelzorgers en waar zij tegenaan lopen. Zij krijgen hun informatie van Haagse mantelzorgers, maar ook van professionals uit de zorg en welzijn. Bijvoorbeeld door daarmee in overleg te gaan, of het organiseren of bezoeken van bijeenkomsten.

Wat doen we met de signalen?
Het platform komt regelmatig samen met medewerkers van de gemeente, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het beleid. Het platform adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd. Wilt u contact opnemen met het platform Belangenbehartiging Mantelzorg? Stuur dan een e-mail naar platformmantelzorgdenhaag@gmail.com en laat uw stem horen.