Platform Belangenbehartiging

Platform Belangenbehartiging Mantelzorg in Den Haag

Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Den Haag behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Den Haag. Sinds maart 2020 bestaat het Platform als een officiële stichting. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vijf ervaringsdeskundigen. Het platform heeft als doel om de stem van de Haagse mantelzorger te laten horen bij Gemeente Den Haag en andere organisaties. Als geen ander weet het bestuur wat er onder mantelzorgers speelt en waar zij tegenaan lopen. Dat kan nog beter! Graag ontvangt het bestuur uw signalen over zaken waar u tegen aan loopt. Deze signalen worden besproken met Gemeente Den Haag, met instellingen en bedrijven.

 

Loopt u ergens tegen aan? U kunt contact opnemen via de mail:

platformmantelzorgdenhaag@gmail.com

 

Missie

Het Platform wil dat mantelzorgers weten dat hun zorg niet vanzelfsprekend is en dat er meer erkenning en waardering voor komt. Het platform wil de Haagse mantelzorgers een stem geven. Het Platform is een initiatief van Gemeente Den Haag en wordt ondersteund door Zorgbelang Zuid-Holland.

 

Hoe werkt het Platform?

Het Platformbestuur bestaat uit ervaringsdeskundigen. Ze weten dus uit eerste hand wat er leeft onder mantelzorgers en waar zij tegenaan lopen. Daarnaast krijgen zij informatie van Haagse mantelzorgers, maar ook van professionals uit de zorg en welzijn. Met deze informatie kunnen ze met instanties in overleg aan. Ook organiseren ze zelf bijeenkomsten of brengen een bezoek.

 

Wat doen ze met de signalen?

Het Platform komt regelmatig samen met medewerkers van de gemeente. Gemeente Den Haag is uiteindelijk verantwoordelijk is voor het beleid. Het Platform adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd. 

Was this article useful for you?