Praten over mantelzorg op het werk

Het is goed om met uw werkgever te praten over uw mantelzorgtaken en samen te zoeken naar oplossingen. Misschien is er meer mogelijk dan u denkt! 86% van de werkende mantelzorgers kwam na een gesprek met de werkgever tot een goede regeling. U krijgt er meer begrip en steun door!

 

Bespreek uw situatie met uw werkgever en uw directe collega’s

Uitspreken dat u mantelzorger bent op de zaak of aan uw manager is belangrijk. Het levert u ook vaak meer begrip en zelfs praktische oplossingen op. Er zijn 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. U bent dus niet alleen. Steeds meer werkgevers zijn een Mantelzorgvriendelijke werkgever. Wat is er zoal mogelijk? Veel, want iedere werk en mantelzorg situatie is anders. Uw werkgever kan daarom maatwerk leveren door bijvoorbeeld aanpassingen in werktijden of flexibelere werktijden. U kunt ook overuren sparen en opnemen in onverwachte situaties. Misschien is thuiswerken een optie of kunt samen met een collega een baan delen. Als u er echt even tussenuit moet is tijdelijke vervanging bespreekbaar. Daarnaast kunt u als werkende mantelzorger gebruik maken vanverschillende soorten verlofregelingen.

Bespreek uw situatie niet alleen met het management of personeelszaken, maar ook met uw directe collega’s. Dit kan u in alle opzichten helpen! U voorkomt misverstanden en collega’s hebben vaak begrip voor de situatie.

 

In gesprek met uw leidinggevende – hoe doet u dat?

Dat u werk en mantelzorg combineert, is iets om trots op te zijn. Toch maken niet alle mantelzorgers hun zorgsituatie bespreekbaar op het werk. Er is bijvoorbeeld angst om later benadeeld te worden door de situatie. Soms staat de relatie met collega’s op het spel en wilt u geen scheve gezichten als u bijvoorbeeld in een drukke periode verlof opneemt. Door potentiele mindere doorgroeikansen voelt men vaak een bezwaar. Velen willen ook werk en privé scheiden en de werkgever niet belasten met een thuissituatie. Ondanks deze angsten en bezwaren is het goed om het gesprek aan te gaan. Het overgrote deel van de mantelzorgers die u voor gingen kreeg hulp en steun na het gesprek!

 

Tips voor de voorbereiding van het gesprek

Is er een gesprek gepland tussen uw leidinggevende(n) en u? Wees open en helder tegen uw werkgever over uw persoonlijke situatie, maar vertel ook dat uw werk nog steeds erg belangrijk voor u is. Maak vooraf een lijstje van punten die u wilt bespreken. Zo weet u zeker dat u alles uit het gesprek haalt. Denk vooraf na over:

  • Waar heeft u momenteel het meeste last bij het combineren van zorg met werk?
  • Wanneer is ‘het probleem’ ‘geen probleem’ meer?
  • Wat is het negatieve gevolg voor uzelf en de werkgever als het probleem langer blijft bestaan?
  • Aan welke oplossingen denkt uzelf?

Zorg dat er genoeg tijd is voor het gesprek en u in een prettige omgeving vrij en open met elkaar kunt praten. Verplaats u tijdens het gesprek in uw leidinggevende. Het resultaat van het gesprek moet een win-win-situatie voor u én de werkgever zijn. Vragen die u zichzelf vooraf ook kunt stellen: hoe denkt u dat hij of zij tegenover uw zorgtaken en oplossing(en) staat? Welke belangen zouden bij hem of haar een rol spelen? Het is aan te raden dat u ook iemand van de afdeling personeelszaken bij het gesprek betrekt. Zij weten meestal exact wat er mogelijk is om uw werktijden aan te passen of vaker thuis te werken.

 

Tips voor tijdens het gesprek

• neem initiatief, draag eigen ideeën aan;
• luister naar eventuele adviezen en tips;
• zoek samen naar een (alternatieve) oplossing;
• maak afspraken over of, hoe en wie de collega’s (en klanten) inlicht;
• stel een proefperiode voor om nieuw gemaakte afspraken uit te proberen.

 

Wat als mijn leidinggevende geen begrip heeft voor mijn situatie? Maakt uw leidinggevende het u onmogelijk om het gesprek aan te gaan of wordt er geen tijd gemaakt om een gesprek te hebben. Kaart uw probleem aan bij een vertrouwenspersoon, een arbo-arts of bedrijfsmaatschappelijk werker, een mantelzorgmakelaar of sociaal werker.

 

Werk module van M-Power

Op de website van M-Power vindt u de module ‘Werk’, die u door middel van een aantal oefeningen laat zien welke mogelijkheden er zijn.

Was this article useful for you?

0