InloggenInschrijven

Privacyverklaring

Wat doet PEP?

PEP Den Haag (verder genoemd als PEP) is het kennis- en adviescentrum voor de bevordering van participatie  in Den Haag.  

PEP heeft als doel om samen met organisaties van Den Haag alle vormen van participatie en emancipatie in de gemeente Den Haag te bevorderen. PEP stimuleert betrokken burgers, vrijwilligers, organisaties en professionals elkaar op te zoeken en elkaar te versterken.   Om uitvoering te kunnen geven aan dit doel heeft PEP een aantal websites in beheer:

 • www.denhaagdoet.nl - website voor vrijwilligerswerk
 • www.volunteerthehague.nl - Engelstalige website voor vrijwilligerswerk
 • www.haagsestage.nl - website voor maatschappelijke stages

(Kandidaat-)vrijwilligers, scholieren,  mantelzorgers en organisaties in Den Haag kunnen gebruikmaken van deze websites. Hiertoe stellen zij (persoons)gegevens ter beschikking aan PEP.  

Gegevensverwerking.
PEP acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij verwerking houdt PEP zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Met verwerken wordt bedoeld alle handelingen die je met persoonsgegevens kunt doen, zoals verzamen, bewaren,  inzien, verstrekken, verwijderen etc.  

In deze privacyverklaring legt PEP uit welke persoonsgegevens PEP verwerkten met welk doel. PEP raadt u aan deze privacyverklaring goed  te lezen.  

1. Soort gegevens en doeleinden van verzameling, bewaring en gebruik  
PEP verwerkt  de (persoons)gegevens die rechtstreeks aan PEP ter beschikking zijn gesteld door (kandidaat-)vrijwilligers, scholieren,  mantelzorgers en organisaties.  

Wij verwerken de volgende soort gegevens voor de volgende doeleinden:   (Kandidaat-)vrijwilligers, scholieren   

gegevens (kandidaat-)vrijwilligers: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, voorkeuren en vaardigheden (opleidingsniveau, vaardigheden, soort vrijwilligerswerk/maatschappelijke stage/leerwerkplek, sector en doelgroep, beschikbaarheid, motivatie).  

Verzamelde gegevens scholieren: Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, type school en naam van de school (keuze uit een lijst).  

Doeleinden:

 • goede matching met vrijwilligersvacatures/stageplaatsen;
 • rapportages omtrent de resultaten van de websites ;
 • verzending van nieuwsbrieven (indien hiervoor aangemeld);
 • e-mailservice/jobalerts, indien u hiervoor bent aangemeld, zodat u de nieuwste passende vacatures automatisch per e-mail ontvangt;
 • vindbaarheid voor organisaties, indien u akkoord bent met opname in de kandidatenbank;
 • vindbaarheid en benaderbaarheid door intercedenten vrijwilligerswerk, indien u akkoord bent met opname in de kandidatenbank;
 • versturen van het magazine PEP voor iedereen per post of digitaal;
 • verzending van de Kortingspas.

Verzamelde gegevens Mantelzorgers  
Gegevens: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, wel/geen digitale nieuwsbrief, wel/geen (digitaal) magazine PEP voor iedereen.  

Voor de volgende doeleinden:

 • verzending van de Kortingspas;
 • verzending van nieuwsbrieven (indien hiervoor aangemeld);
 • versturen van het magazine PEP voor iedereen per post of digitaal;
 • verlenging van de geldigheid van uw registratie. 

Organisaties  
Gegevens: contactpersoon organisatie (naam, telefoon, e-mailadres, functie). Organisatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, doelstelling, kernactiviteit, doelgroep, soort organisatie (werkgebied, sector), aantal medewerkers, aantal vrijwilligers, aanvullende kenmerken die relevant kunnen zijn voor kandidaat-vrijwilligers (zoals: goed vrijwilligersbeleid).

Voor de volgende doeleinden:

 • beoordeling of de organisatie voldoet aan de criteria om gebruik te maken van de websites van PEP;
 • vertrekking van organisatiegegevens aan (potentiële) vrijwilligers/scholieren om te kunnen solliciteren op vacatures/stageplaatsen;
 • opstellen van rapportages omtrent de resultaten van de websites
 • verzending van nieuwsbrieven (alleen na aanmelding hiervoor);
 • matchen van (kandidaat-)vrijwilligers/scholieren met vacatures/stageplaatsen én organisatie;
 • contactgegevens voor intercedenten vrijwilligerswerk die vrijwilligers  met vacatures/stageplaatsen matchen. 


2. Opslag en beveiliging
 

Alle (persoons)gegevens worden opgeslagen in de database van de bijbehorende websites van PEP (www.denhaagdoet.nl, www.volunteerthehague.nl, www.haagsestage.nl). Deze databases zijn beveiligd.  

De database is alleen toegankelijk voor de medewerkers van PEP, de intercedenten en de coördinatoren van de Vrijwilligerspunten. De medewerkers van PEP, de intercedenten en de coördinatoren van de Vrijwilligerspunten die toegang tot een database hebben, tekenen hiervoor een geheimhoudingsverklaring waarin zij aangeven dat zij zorgvuldig met de gegevens zullen omgaan en deze alleen zullen gebruiken voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven.    

De (kandidaat) vrijwilligers, scholieren organisaties en mantelzorgers kunnen alleen met behulp van een inlogaccount op de websites  komen. Dit inlogaccount wordt pas  aangemaakt nadat de (kandidaat) vrijwilligers, scholieren, organisaties en mantelzorgers eerst akkoord zijn gegaan met de Algemene gebruiksvoorwaarden.  

De websites denhaagdoet.nl, volunteerthehague.nl, haagsestage.nl en pepdenhaag.nl worden beheerd door PEP en Connect Holland.    

PEP controleert periodiek of Connect Holland voldoet aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan verwerking van persoonsgegevens en voldoet de hoogste normen voor beveiliging van persoonsgegevens.

4. Bewaartermijn en verwijdering  
PEP bewaart de (persoons)gegevens uiterlijk twee jaar na de dag van inschrijving, tenzij langer bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting.  

Indien een ingeschrevene 4 maanden niet heeft ingelogd met zijn/haar account op de websites, vraagt PEP aan diegene of deze ingeschreven wil blijven. Indien dit niet het geval is, dan wordt het account met daarbij de gegevens van de ingeschrevene verwijderd. Indien de ingeschrevene wil blijven, dan wordt het account verlengd met 4 maanden. Wordt er wederom 4 maanden lang niet ingelogd, dan vraagt PEP nogmaals of diegene ingeschreven wil blijven.    

De burgers, vrijwilligers, scholieren, organisaties en professionals kunnen desgewenst  zelf hun (persoons)gegevens verwijderen.  

7. Wijzigingen  
Deze privacyverklaring kan tussentijds wijzigen.  U kunt de laatste versie van onze privacyverklaring altijd terugvinden op onze websites.  

8. Vragen?
Indien u uw gegeven wil inzien, wijzigen of verwijderen. kunt u te  contact opnemen met de servicedesk van Den Haag Doet : service@denhaagdoet.nl of tel. (070) 302 44 19. Hier kunt u ook terecht met algemene vragen over het Privacybeleid.

PEP privacyverklaring versie 1.1, 9 oktober 2015