Mantelzorgers voor mensen met dementie - Den Haag Mantelzorg - Professionals

Mantelzorgers voor mensen met dementie

Zorgen voor iemand met dementie
Zorgt een mantelzorger voor iemand die vergeetachtig wordt of is? Dan staat de mantelzorger vaak 7 dagen per week en 24 uur per dag klaar voor hem of haar. Ook kan het voor de mantelzorger lastig zijn om met het veranderende gedrag om te gaan. Voor de mantelzorger en professionals/vrijwilligers zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar.

  • www.geheugensteunpunt.nl is de regionale website die informatie, advies, aanbod voor mensen met dementie en hun naasten combineert.
  • De DementieLijn biedt een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie. Deze is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 5088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur. Ga voor meer informatie naar de DementieLijn (https://www.dementie.nl/dementielijn/)
  • De casemanager dementie is een (vaste) begeleider voor iemand met dementie én de mantelzorger. De casemanager wijst de weg en kan bemiddelen bij het regelen van zorg en bij het maken van keuzes. Ook beantwoordt de casemanager vragen over de ziekte, helpt met het zoeken naar oplossingen en biedt een luisterend oor. Een casemanager dementie wordt ook wel dementieconsulent of trajectbegeleider genoemd. Vaak is een casemanager dementie een gespecialiseerd wijkverpleegkundige. De vergoeding van een casemanager valt onder de vergoeding voor wijkverpleging en wordt vanuit de basisverzekering van degene die zorg nodig heeft vergoed. De mantelzorger kan zelf contact opnemen met een zorgorganisatie om casemanagement aan te vragen. Via de Sociale Kaart Den Haag vindt je de zorgorganisaties in Den Haag waar je kunt vragen naar een casemanager.
X
X