Webinar De Jonge Mantelzorger - Den Haag Mantelzorg - Professionals

Agenda

Webinar De Jonge Mantelzorger

30 October 2022, 17:04 - 17:04

30 Oct’22

In Den Haag groeit 1 op de 5 kinderen op met een ziek familielid. Vaak moeten ze voor hun naaste zorgen en rekening houden met hun behoeften. Deze jonge mantelzorgers helpen hun vader, oma of broertje vaak met liefde. Maar voor sommigen is het zorgen zo zwaar dat zij overbelast raken.

Eerste hulp bij overbelasting

Het kan gebeuren dat ze dan stoppen met school of een bijbaantje. Anderen spreken niet meer af met hun vrienden. Vaak hebben ze zelf niet op tijd in de gaten dat ze hulp nodig hebben. Doordat ze zorgen voor een ander, zorgen ze vaak minder goed voor zichzelf. Deze overbelaste jonge mantelzorgers hebben er veel baat bij als een buitenstaander helpt om het gesprek over hun behoeften te openen. Professionals als docenten, huisartsen en jongerenwerkers kunnen hier een grote rol in hebben. Zij zien jongeren dagelijks in hun werk, hebben een vertrouwensrelatie met de jongere én hebben een gezonde afstand tot de thuissituatie. Dat creëert een veilige omgeving om te praten over ‘hoe het gaat’.

Herken en erken jonge mantelzorgers

Wil je jonge mantelzorgers nog beter herkennen, erkennen en begeleiden? Dan nodigen we je van harte uit om op 17 of 24 mei deel te nemen aan ons webinar. Ons programma geeft u inzicht in de belevingswereld van ‘de jonge mantelzorger’. We spreken andere professionals die het thema breed omarmd hebben over hun ervaringen. En we gaan in op ondersteuningsmogelijkheden die Den Haag aan jonge mantelzorgers te bieden heeft. Na afloop van het webinar is er gelegenheid om met ons na te praten.

De webinars vinden op 3 momenten plaats:

Graag horen we of je aanwezig bent. Dat kan door een e-mail te sturen naar martijn.tillema@denhaag.nl

X
X