Inventarisatie ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in Den Haag - Den Haag Mantelzorg - Professionals

Inventarisatie ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in Den Haag

Middels dit formulier inventariseren wij (de Gemeente Den Haag en haar samenwerkingspartners PEP en Sportief Plus) het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in Den Haag. Om dit aanbod te promoten onder de doelgroep plaatsen wij het onder andere op www.denhaagmantelzorg.nl en zullen we het ook via social media, drukwerk en persoonlijke gesprekken onder de aandacht van mantelzorgers brengen.

 

Bij voorbaat dank voor je input!

Beschrijf hierboven wat je organisatie mantelzorgers biedt, wanneer, waar en hoe. Geef zoveel mogelijk informatie. Dit mag puntsgewijs; wij maken er een prettig leesbare tekst van voor we het publiceren.
Categorie waarin het aanbod valt:
Is het aanbod specifiek gericht op een bepaald stadsdeel?(Vereist)
Is het aanbod specifiek gericht op een bepaalde doelgroep?(Vereist)
Mogen wij bovenstaande naam, telefoonnummer en emailadres delen op www.denhaagmantelzorg.nl?(Vereist)
X
X