Mantelzorg voor mensen met een lichamelijke beperking

Mantelzorgers voor mensen met een beperking

Zorgen voor een naaste met een beperking
Een fysieke of verstandelijke beperking van een gezinslid, heeft veel impact op de mantelzorger. MEE Zuid-Holland Noord is de expert voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking en hun naasten. Ook voor mensen met ASS (Autisme), NAH (Niet aangeboren hersenletsel) en chronische ziekte. De mantelzorger kan bij hen terecht met vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, werk of inkomen.  Zij bieden gratis hulp, advies, clientondersteuning, maar ook trainingen en groepsbijeenkomsten (bijvoorbeeld voor broertjes of zusjes).

X
X