De Week van de Jonge Mantelzorger: tips en tools - Den Haag Mantelzorg - Professionals

De Week van de Jonge Mantelzorger: tips en tools

In Den Haag groeit 1 op de 5 kinderen op met een ziek familielid. Vaak moeten ze voor hun naaste zorgen en rekening houden met zijn of haar behoeften. Deze jonge mantelzorgers helpen hun vader, oma of broertje vaak met liefde. Maar voor sommigen is het zorgen zo zwaar dat zij overbelast raken. In de eerste week van juni is de Week van de Jonge Mantelzorger. In die week willen we meer aandacht schenken aan het herkennen en erkennen van (overbelaste) jonge mantelzorgers. Hoe kun je daar als professional bij helpen?

 

Eerste hulp bij overbelasting

Het kan gebeuren dat ze dan stoppen met school of een bijbaantje. Anderen spreken niet meer af met hun vrienden. Vaak hebben ze zelf niet op tijd in de gaten dat ze hulp nodig hebben. Doordat ze zorgen voor een ander, zorgen ze vaak minder goed voor zichzelf. Deze overbelaste jonge mantelzorgers hebben er veel baat bij als een buitenstaander helpt om het gesprek over hun behoeften te openen. Professionals als docenten, huisartsen en jongerenwerkers kunnen hier een grote rol in hebben. Zij zien jongeren dagelijks in hun werk, hebben een vertrouwensrelatie met de jongere én hebben een gezonde afstand tot de thuissituatie. Dat creëert een veilige omgeving om te praten over ‘hoe het gaat’.

 

Herken en erken jonge mantelzorgers

U bent zo’n professional! Wilt u jonge mantelzorgers nog beter herkennen, erkennen en begeleiden? Dan bieden we u bij deze een aantal tools aan waarmee u direct aan de slag kunt gaan om jonge mantelzorgers te helpen.

Dit webinar geeft je inzicht in de belevingswereld van jonge mantelzorgers en van professionals die het thema al herkend en erkend hebben. We gaan tevens in op ondersteuningsmogelijkheden die er zijn in Den Haag.
Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er in Den Haag voor jonge mantelzorgers? Deze routekaart geeft direct inzicht. Download de Routekaart
Hoe signaleer je als professional (over)belasting van een jonge mantelzorger? Op deze signalenkaart staan voorbeelden van gedrag dat je kunt herkennen bij jongeren waarbij de zorg te veel is geworden. Deze kaart is ook om te gebruiken om bij de jongeren zelf het gesprek te openen. Herkent een jongere bijvoorbeeld dat hij of zij vaak nachtmerries heeft of te weinig eetlust? Waar komt dat dan door? Download de Signalenkaart.

In dit magazine komen jonge mantelzorgers aan het woord die vertellen over hun ervaringen. We laten ook professionals aan het woord die de jongeren kunnen ondersteunen. Gek genoeg heeft bijna iedereen wel ervaring met mantelzorg. En dat maakt het magazine een handige tool om de drempel om om hulp te vragen te verkleinen: Je bent niet gek of raar als je mantelzorger bent en steun nodig hebt!

Download hier de posters die wij hebben ingezet in de bewustwordingscampagne door heel de stad.
Hang ze binnen je eigen organisatie en draag zo bij aan het herkennen en erkennen van jonge mantelzorgers.
X
X