Tools - Den Haag Mantelzorg - Professionals

Tools

Onderstaand tref je per thema materialen aan waarmee je mantelzorgers kunt ondersteunen. Dat kan een factsheet, een praatplaat of een spel zijn om een functioneel gesprek te voeren met een mantelzorger.

 

 


Mantelzorgers kunnen overbelast raken. Daarom is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen en te adviseren bij het behouden van een goede balans tussen zorgen voor zichzelf en de ander. De onderstaande tools richten zich op het behouden of vinden van een goede balans en het ondersteunen van mantelzorgers bij overbelasting.

www.bordjevol.nl

Deze kaartsets die je samen met mantelzorgers en invult, is gratis aan te vragen bij PEP via e.voorsluijs@pepdenhaag.nl.

Per mantelzorger gebruik je 1 kaartset. Mensen vullen de kaarten in, dus daarom kun je het niet opnieuw gebruiken. Voor een presentatie van de methode zie https://bordjevol.nl/presentaties/

https://www.mantelzorg.nl/professionals/publicaties/factsheet-ondersteuning-van-overbelaste-mantelzorgers/

 


Mantelzorg kan soms, meestal onbedoeld, ontsporen. Bijvoorbeeld door overbelasting, onmacht of onwetendheid. Er is dan een risico op (ouderen) mishandeling of huiselijk geweld. Onder deze link vind je signalenkaart ontspoorde mantelzorg en het stappenplan handelen bij ontspoorde mantelzorg  https://www.movisie.nl/publicatie/signalenkaart-ontspoorde-mantelzorg

 

Mantelzorg kan soms ontsporen naar ouderenmishandeling. Bijvoorbeeld door overbelasting, onmacht of onwetendheid. Daarom vind je hier tools die vertellen wat je kunt doen bij vermoedens van ouderenmishandeling.

De factsheet Ouderenmishandeling van Movisie https://www.movisie.nl/publicatie/factsheet-ouderenmishandeling-algemene-informatie

Aanpak voor vrijwilligers bij ouderenmishandeling https://www.movisie.nl/publicatie/ouderenmishandeling-wat-kan-ik-vrijwilliger-doen

Aanpak ouderenmishandeling – een handreiking voor gemeenten https://www.movisie.nl/publicatie/ouderenmishandeling-veilig-beschermd-ouder-worden

 


https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-ondersteuning-jonge-mantelzorgers

Wat werkt bij de ondersteuning van Jonge Mantelzorgers.

https://www.trimbos.nl/kennis/kopp-kov/

In dit kennisdossier vind je veel tips en tools voor het ondersteunen van Jonge Mantelzorgers die zorgen voor een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen. Ook tips en tools voor ouders komen in dit kennisdossier aan bod.

 

Wil je weten hoe je mantelzorgers van naasten met een psychisch probleem kunt ondersteunen? Klik op onderstaande link of bekijk de recente factsheet Mantelzorgers GGZ van MantelzorgNL.

https://www.mantelzorg.nl/professionals/onderwerpen/specifieke-doelgroepen/mantelzorgers-van-naasten-met-een-psychisch-probleem-ondersteunen/

 

 

Hier vind je handige tools en tips rondom werk en mantelzorg.

Voor werkgevers: https://www.werkenmantelzorg.nl/tips-tools/

Voor werknemers: https://www.mantelzorgpower.nl/home

X
X