Vergoedingen - Den Haag Mantelzorg - Professionals

Vergoedingen

Vergoedingen bij mantelzorg

Mantelzorg is onbetaald. Maar er bestaan wel verschillende vergoedingen. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen voor extra uitgaven zoals zorgkosten en vervangende zorg. Soms is ook betaling uit een persoonsgebonden budget mogelijk. In Den Haag en landelijk zijn er de volgende mogelijkheden.

 

Zorgt een mantelzorger voor iemand die woont in een gebied waar je betaald moet parkeren? Een mantelzorger kan gratis parkeren in de wijk van hun naaste. De zorgvrager moet de parkeervergunning voor de auto van de mantelzorger aanvragen en betaalt éénmalig de wettelijke vergoeding (€ 14,70). De mantelzorger krijgt met deze vergunning ook meer parkeeruren dan bij een gewone bezoekersparkeervergunning. Vraag hier de parkeervergunning aan https://www.denhaag.nl/nl/parkeren/parkeervergunning-aanvragen.htm

 

Aftrekbare kosten zorgvrager
Mantelzorgers geven vaak geld uit bij het zorgen voor hun naaste. Sommige uitgaven lijken normaal, maar als je alles optelt kunnen de kosten erg oplopen. Denk aan reis- en vervoerskosten, kosten voor extra kinderopvang, telefoonkosten of het geld dat ze uitgeven voor bijvoorbeeld extra wasmiddel. Voor deze uitgaven gebruikt de Belastingdienst het woord ‘meerkosten’. Meerkosten kunnen mantelzorgers zelf niet van de belasting aftrekken. Maar degene waarvoor zij zorgen, kunnen dat misschien wel. Zo kunnen zij de kosten via degene voor wie ze zorgen weer terug krijgen. https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/Dubbele kinderbijslag bij zorg voor een kind thuis
Woont er een kind thuis en heeft hij of zij intensieve zorg nodig? Dan kan de mantelzorgende ouder een dubbele kinderbijslag krijgen wanneer het kind tussen de 3 jaar en 18 jaar is. De extra kinderbijslag kunnen ze aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-thuiswonend-kind-intensieve-zorg

 

Heeft een zorgvrager veel zorg nodig? Dan is het voor diegene mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. Hiermee kan hij of zij intensieve zorg, verpleging of hulpmiddelen krijgen. De zorgvrager kan zelf bepalen door wie hij of zij verzorgd wil worden. Het is mogelijk dat de mantelzorger wordt aangemerkt als zorgverlener. Dan kan hij of zijn betaald worden uit het persoonsgebonden budget. Er zijn vier verschillende budgetten uit verschillende wetten van de overheid. Zo is het pgb voor mensen met langdurige zorg, zoals voor een chronische ziekte, anders geregeld als een persoonsgebonden budget bij kinderen. Het aanvragen van een pgb gaat per wet ook via een ander loket. Vind meer informatie op https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/geldzaken/persoonsgebonden-budget-pgb-2/

Een persoonsgebonden budget (pgb) is dus een bedrag waarmee iemand die zorg nodig heeft zelf hulp kan inkopen. Het pgb mag vaak ook gebruikt worden om naasten te betalen voor de zorg die zij leveren.

Voorwaarden:

  • De mantelzorger moet de hulp geven waarvoor het pgb is bedoeld.
  • De mantelzorger en de zorgvrager leggen de afspraken vast in een zorgovereenkomst. Dus ook als je familie van elkaar bent.

De SVB heeft verplichte zorgovereenkomsten (SVB.nl). Dit zijn contracten die je moet gebruiken.

Op Rijksoverheid.nl staat waar een mantelzorger mee te maken krijgt als zij pgb-zorg willen gaan geven aan een naaste.

 

Als een mantelzorger beslissingen mag nemen rondom de geldzaken, medische behandelingen en persoonlijke wensen van diens naaste, dan is die mantelzorger ‘gevolmachtigde’. Dit is vaak vastgelegd in een levenstestament. Daarin staat vastgelegd wat de naaste wil wanneer hij of zij nog in leven is en wie mag beslissen over geld en behandelingen. Een levenstestament wordt opgesteld door een notaris. Wanneer een mantelzorger officieel gevolmachtigd is dan is het voor die persoon mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de werkzaamheden. Dit staat dan ook in het levenstestament. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten en andere kosten die de mantelzorger maakt. Vind meer informatie over Algemene volmacht op https://www.regelhulp.nl/mantelzorgers/over-mantelzorg/gevolmachtigde

 

De zorgverzekeraar kan kosten voor vervangende zorg vergoeden. Bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger zelf ziek is en geen mantelzorg kan leveren. Of als de mantelzorger afwezig is tijdens vakantie. De vergoeding van vervangende zorg zit niet in de basisverzekering, maar in sommige aanvullende verzekeringen. In de verzekeringspolis is na te lezen of de mantelzorger of de zorgvrager hiervoor verzekerd zijn.

 

Soms vergoedt de aanvullende verzekering ook een mantelzorgmakelaar of cursussen voor mantelzorgers.

Kijk op vergelijkingssite ZorgWijzer.nl naar de mantelzorgvergoedingen per verzekeraar.

 

Het is geen vergoeding. Maar de Gemeente Den Haag heeft een kadootje voor Haagse Mantelzorgers https://denhaagmantelzorg.nl/kadootje/

Zorg jij al langer dan 3 maanden minimaal 8 uur per week voor iemand die woont in Den Haag? Dan biedt de gemeente Den Haag jou een Pluim aan: een tegoed ter waarde van ruim 100 eurodat je in de webwinkel www.pluimen.nl kunt besteden aan belevenissen of producten. En op veler verzoek kun je nu ook kiezen voor een tegoedbon voor een winkel bij jou in de buurt. Dan kun je je tegoed besteden bij jouw favoriete bakker, slager of supermarkt. Meld je nu aan via … https://denhaagmantelzorg.nl/kadootje/

 

X
X