Rosa - Den Haag Mantelzorg - Professionals

Rosa

Rosa zorgt voor haar moeder en krijgt geen hulp. Haar moeder accepteert geen anderen in haar huis of leven. Dat heeft volgens Rosa te maken met hun cultuur. In Italië zorg je voor je ouders. Punt uit.  Voor Rosa is het erg zwaar om te zorgen. Ze voelt zich soms opgesloten en kan bijna niets voor haarzelf doen.

Like It Background Image
X
X