InloggenInschrijven

Respijtzorg


Vervangende zorg

Wanneer u zorg draagt voor een ander kan dit leiden tot overbelasting. Vooral wanneer u mantelzorg combineert met uw baan. Daarom is het belangrijk dat u zo af en toe de zorg kunt overdragen. Dit heet respijtzorg. Uw mantelzorg wordt dan korte tijd overgenomen zodat u rust kunt nemen en bijvoorbeeld onbezorgd op vakantie kunt gaan.

Van het kastje naar de muur ↓

Het Juiste Loket ondersteunt mensen die zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

>Vind het juiste loket bij informatie langdurige zorg

Respijtzorg ↓

Buddy of maatje. Vrijwilligers en beroepskrachten: Activiteiten ondernemen voor langere termijn op regelmatige basis met de zorgvrager, psychosociale begeleiding (thuis of samen erop uit).

>Vind hier uw buddy

.


24-uurs zorg en logeerhuizen.
Hulp bij alle taken van de mantelzorger, inclusief verzorgende en verpleegkundige taken in de thuissituatie.

>Vind hier een logeeropvang

.

>Ga naar Handen in huis voor extra hulp in huis

.


Wlz-zorg
is intensieve zorg (24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht). Die intensieve zorg kan thuis of in een zorginstelling geleverd worden.

>Hier vindt u maatwerk voor langdurige zorg aan huis

.


TIP! Informeer ook altijd bij uw zorgverzekering wat zij voor u kunnen doen. 

Zorg aan huis ↓

Huishoudelijke Hulp. Wilt u huishoudelijke verzorging aanvragen, dan kunt u hiervoor terecht bij het WMO- loket. Dit kan via internet, telefonisch via tel: 070-353 75 00 of via een bezoek aan een stadsdeelkantoor. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en beslist over het toewijzen van huishoudelijke verzorging.

>Ga hier naar het WMO-loket


Thuiszorg. Woont u thuis en heeft u moeite met uzelf verzorgen? Bijvoorbeeld met douchen, wassen, aan- en uitkleden, haren kammen of eten maken? Dan kunt u hulp krijgen bij persoonlijke verzorging. U regelt deze hulp zelf of via uw zorgverzekeraar.

>Kijk hier voor een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt


Bezoekservice vrijwilligers en beroepskrachten
; voor korte tijd gezelschap voor een zorgvrager. Samen naar buiten of de krant lezen? Een vrijwilliger houdt uw naaste gezelschap terwijl u even een boodschap kunt doen

>Vind hier uw bezoeker


Vrijwilligers Terminale Zorg.
Wordt de verzorging thuis van uw zieke familielid of geliefde in de laatste levensfase te zwaar, dan kunnen de vrijwilligers van deze stichting u ondersteunen. U kunt bellen naar 070-75 41 330 en dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren (09.00-17.00 uur).

>Bezoek hier de website Vrijwilligers Terminale Zorg

Zorg buiten huis ↓

Dagopvang. Voor enkele dagdelen of dagen per week opvang buitenshuis. 

>Hier vindt u de dagopvangvoorzieningen
Dagverzorging.
voor enkele dagdelen of dagen per week verzorging buitenshuis. 

>Hier vindt u de voorzieningen voor dagverzorging
Kortdurend verblijf.
Eenmalige of incidentele opname voor korte tijd buitenshuis in een zorginstelling of zorghotel.

>Ga hier naar kortdurend verblijf

>Hier gaat u naar zorghotels

Vakantie ↓

Vakantie. Wellicht wilt u met uw naaste op vakantie gaan en wilt u weten wat u allemaal kunt doen om toch met elkaar op vakantie te gaan of wie er voor uw naaste zorgt wanneer u met vakantie bent.

>Hier vindt u de mogelijkheden voor een vakantie als mantelzorger