InloggenRegistreren

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies.

Deze melding niet meer tonen

Veelgestelde vragen

Hoe krijg ik toegang tot de webwinkel?

Bij de registratie vragen wij u persoonlijke gegevens van uwzelf en van uw zorgvrager. Toegang tot de Webwinkel krijgt u wanneer u aan de criteria in het registratieproces voldoet.

Vindt u het lastig? Download dan hier de instructie, of bel met onze Servicedesk op 070 302 44 19 of ga langs bij een van de Servicepunten XL.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is langdurige en onbetaalde zorg aan een famielielid, vriend of buurman. Bent u mantelzorger, dan geeft u zorg omdat u een persoonlijke relatie met die persoon hebt. Het kan gaan om zorg aan uw eigen ouders, een gehandicapt kind een ander familielid of een buurman waarvoor u altijd klaar staat.

Hoe kan ik mijn zorgtaken tijdelijk overdragen?

U kunt uw (zorg-)taken tijdelijk overdragen door respijtzorg aan te vragen. Respijtzorg kan bijvoorbeeld betekenen dat er iemand met de hond wandelt, boodschappen doet of zorgtaken overneemt. Afhankelijk van de taak kan dit een beroepskracht of vrijwilliger zijn. U heeft dan even vrijaf en u kunt dan bijtanken. Voor meer informatie over de wijze van aanvraag en financiering: www.respijtwijzerdenhaag.nl.

Wat zijn de criteria voor de waardering van de gemeente?

Als u meer dan acht uur per week of langer dan 3 maanden voor een familielid, vriend of buurman zorgt, ontvangt u een waardering van de gemeente. Degene waarvoor u zorgt -de zorgvrager- moet in Den Haag wonen. Per zorgvrager heeft één mantelzorger recht op de waardering. U mag dan een keuze maken uit het aanbod in de webwinkel.

Waarom moet ik zoveel gegevens invullen in het registratieformulier?

Om voor de waardering in aanmerking te komen zijn voorwaarden vastgesteld. Zo kan per zorgvrager maar één mantelzorger de waardering ontvangen. Ook moet de zorgvrager in Den Haag wonen. Iemand heeft recht op een waardering als er minimaal 8 uur per week en/of gedurende een periode van 3 maanden wordt gezorgd voor een  ander. Om te kunnen controleren of aan de voorwaarden is voldaan, zijn de gegevens van de zorgvrager noodzakelijk. 

Ik wil een aanpassing aan mijn huis doen, waar kan ik terecht?

Wilt u uw huis aanpassen omdat er iemand bij u woont of komt wonen die een beperking heeft? Dan kunt u bij gemeente Den Haag een verzoek indienen om hulp bij wonen en vervoer.

Wat moet ik weten over een persoonsgebonden budget?

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee degene die zorg nodig heeft, zorg of hulp kan inkopen. Op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een PGB, leest u meer over de voor- en nadelen van het PGB

Hoe vraag ik het aan?
  • Voor een volwassene: Het PGB is een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). U kunt een Wmo-aanvraag doen bij de gemeente Den Haag.  Geef bij de Wmo-aanvraag aan dat u kiest voor een PGB. De gemeente bepaalt vervolgens of degene waarvoor u zorgt daarvoor in aanmerking komt.
  • Voor een kind: Voor kinderen tot 18 jaar kunt u een PGB aanvragen bij het Centrum Jeugd & Gezin.
  • Een PGB voor 24-uurs zorg vraagt u aan via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). U kunt het CIZ bellen op het telefoonnummer: 088-7891000.
Heeft een PGB invloed op een uitkering?

Voor diegene die het PGB krijgt (de budgethouder of zorgvrager) is het PGB geen inkomen. Het PGB wordt namelijk gebruikt om zorg in te kopen. Daarom heeft het PGB voor deze persoon geen invloed op zijn uitkering. Als u zorg geeft en betaald krijgt uit het budget, is dit wel inkomen en dus van invloed op de uitkering. 

Is er financiële compensatie mogelijk bij een verminderd inkomen?

Per persoon zijn de mogelijkheden voor financiële compensatie verschillend. Mogelijke oplossingen vindt u bij geldzaken.

Zijn reiskosten en telefoonkosten voor mantelzorg aftrekbaar?

Kosten voor mantelzorg zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Echter, specifieke zorgkosten kunnen onder bepaalde voorwaarden wel worden afgetrokken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

Welke wettelijke regelingen zijn er voor mij als werkende mantelzorger?

Als u werk combineert met mantelzorg, dan zijn er verschillende regelingen voor u. Bijvoorbeeld kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Bespreek dit met uw werkgever en bekijk uw cao, dit kan namelijk verschillen per organisatie. Voor meer informatie: www.werkenmantelzorg.nl

Wat verandert er in de financiën als ik bij de zorgvrager in huis ga wonen?

Als u als mantelzorger bij uw zorgvrager in huis gaat wonen, heeft dat invloed op onder andere woonlasten, sociale verzekering, uitkering en subsidieregelingen. Informeer hiernaar bij de gemeente. U kunt gemeente Den Haag bellen op het algemene nummer: 14070.

Hoe voorkom ik dat ik overbelast raak als mantelzorger?

U kunt een aantal dingen doen:

  1. Zorg dat u als mantelzorger goed op de hoogte bent van alle regelingen en voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken. Kijk op onze pagina met ondersteuningsmogelijkheden (emotioneel en praktisch) in Den Haag.
  2. Maak afspraken met iedereen die bij de zorg voor uw naaste betrokken zijn, bijvoorbeeld andere mantelzorgers, vrijwilligers of professionals.
  3. Sta af en toe stil bij uw eigen situatie en hoe u de belasting als mantelzorger ervaart.

Hoe vind ik een zorgvrijwilliger?

Een zorgvrijwilliger kan  bijvoorbeeld hulp, ondersteuning of gezelschap bieden aan iemand met gezondheidsproblemen of een beperking. Via Respijtzorg Den Haag vindt u organisaties die een zorgvrijwilliger in kunnen zetten om u of de zorgvrager te ondersteunen.

Hoe krijg ik contact met andere mantelzorgers?

De plek voor een goed gesprek, tips adviezen en ervaringen is WijMantelzorgers.

Wat is een keukentafelgesprek?

Bij een verzoek om ondersteuning heeft de gemeente een onderzoeksplicht om na te gaan wat de aanvrager zelf kan, al dan niet met hulp van zijn omgeving (bijvoorbeeld mantelzorger, familie, vrienden, buren en vrijwilligers). De onderzoeksplicht houdt ook in dat, behalve naar de mogelijkheden, ook naar de grenzen van de belastbaarheid van de mantelzorger gekeken wordt. De gemeente komt bij u thuis en heeft dan een  keukentafelgesprek. Bij de gemeente Den Haag heet het keukentafelgesprek ook wel  onderzoek of huisbezoek.

Hoe kom ik in aanmerking voor een parkeervergunning voor mantelzorgers?

Geeft u mantelzorg aan iemand die in een gebied woont waar betaald parkeren geldt? Degene waarvoor u zorgt kan een parkeervergunning voor u aanvragen. Dit kan met het formulier Parkeren mantelzorgers.

Mag autorijden nog?

Twijfelt u over de rijgeschiktheid van degene voor wie u zorgt? Kijk dan op de website van het CBR, daar staat uitleg over veel voorkomende gezondheidssituaties, zoals ADHD, Alcoholmisbruik, Autisme, Dementie, Diabetes, Epilepsie, Functiebeperking, Medicijnen, Oogaandoeningen, Parkinson, Prothese, Slaapapneu of Stemmingsstoornis.

Staat uw vraag er niet bij?

Ga dan naar de contactpagina en uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.