Welke wettelijke verlofregelingen zijn er?

Werkende mantelzorgers kunnen gebruikmaken van verschillende wettelijke verlofregelingen. Cao-afspraken overstijgen de wettelijke regelingen. Hier vindt u een handige link naar de actuele wettelijke regelingen 

 

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is verlof dat u opneemt voor de zorg van een ziek kind of een zieke partner. U kunt ook kortdurend zorgverlof aanvragen voor de (mantel)zorg voor iemand uit uw directe sociale omgeving, zoals een ouder of ander familielid. In principe is het maximum van kortdurend zorgverlof ‘twee keer het aantal uren dat u werkt per week. Werkt u 40 uur per week, dan mag u per jaar maximaal 80 uur kortdurend zorgverlof aanvragen. Werkt u 20 uur per week, dan mag u maximaal 40 uur aanvragen. Uw werkgever is verplicht om u bij kortdurend zorgverlof 70 procent van uw loon uit te betalen. Wanneer er andere afspraken in uw cao zijn vastgelegd, gelden deze cao afspraken.

 

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof neemt u op wanneer u voor een langere periode moet zorgen voor uw zieke kind, een partner, een van uw ouders of iemand anders in uw sociale omgeving. Hier dient u duidelijke afspraken over te maken met uw werkgever. In principe is het maximum van langdurend zorgverlof ‘zes keer het aantal uren dat u werkt per week. Werkt u dus 40 uur per week, dan mag u per jaar maximaal 240 uur langdurend zorgverlof (zes weken) aanvragen. Werkt u 20 uur per week, dan is het maximaal 120 uur. U mag dit langdurige zorgverlof over het jaar verdelen. Bij langdurend zorgverlof is uw werkgever niet verplicht om uw loon uit te betalen. Langdurig zorgverlof is onbetaald verlof, tenzij er andere afspraken in uw cao zijn vastgelegd.

 

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is alleen bedoeld voor noodgevallen. Het is een soort last-minute verlof. U kunt het opnemen als u onverwacht direct vrij moet nemen. Calamiteitenverlof kan een paar uur of maximaal een paar dagen duren. Uw werkgever is verplicht om uw volledige loon uit te betalen.

 

Meer informatie over verlofregelingen

 

Handige links voor werk en mantelzorg

 

Was this article useful for you?

0