InloggenInschrijven

Wonen & huishouden

Hier vindt u meer over wonen en woonvormen, de mogelijkheden om thuis te blijven wonen met (huishoudelijke) hulp of aanpassingen, tips voor het doen of laten doen van boodschappen, opvang, verhuizen & veiligheid in huis. 

Huishouden & thuiszorg ↓

Huishoudelijke Hulp. Wilt u huishoudelijke verzorging aanvragen, dan kunt u hiervoor terecht bij het  WMO- loket. Dit kan via internet, telefonisch via tel: 070-353 75 00 of via een bezoek aan een stadsdeelkantoor. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en beslist over het toewijzen van huishoudelijke verzorging.

Thuiszorg. Woont u thuis en heeft u moeite met uzelf verzorgen? Bijvoorbeeld met douchen, wassen, aan- en uitkleden, haren kammen of eten maken? Dan kunt u hulp krijgen bij persoonlijke verzorging. U regelt deze hulp zelf of via uw zorgverzekeraar. Kijk hier voor een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt.

Boodschappen. Voor het doen of laten doen van boodschappen zijn een aantal mogelijkheden:

Koken en eten. Er zijn diverse mogelijkheden voor het bezorgen van een maaltijd aan huis, of om ergens aan te schuiven:

Hulp en hulpmiddelen ↓

Hulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat zorgvragers hun zelfstandigheid (deels) behouden (of terugkrijgen). Een paar opties:

 • Verschillende thuiszorgwinkels bieden verschillende hulpmiddelen aan.
 • De Vilans hulpmiddelenwijzer geeft onafhankelijke informatie over bijvoorbeeld een scootmobiel of traplift, maar ook over speciale scharen, seniorenbedden of hulpmiddelen die het wassen en aankleden van iemand vergemakkelijken. Sommige hulpmiddelen kunnen betaald worden uit een persoonsgebonden budget (PGB)
 • Scootmobiel lenen bij Zebra Welzijn.
 • Kunt u zich door ziekte of een handicap niet (meer) goed redden in huis of daarbuiten? Misschien heeft u dan een voorziening nodig. Bijvoorbeeld een rolstoel of een tillift. Ook hierbij kan de gemeente u verder helpen. Bezoek hier de website van de gemeente.


Klussen
in en rond het huis zijn vaak prima uit te besteden.

 • Plaats een hulpvraag op de website van Den Haag Doet Burenhulp of bel naar 070-205 33 33. Voor kleine klussen zoals een lamp ophangen, het grasmaaien en onkruid verwijderen, voor computerhulp etc.
 • Kijk voor een overzicht van klusdiensten op de website van de Sociale Kaart.
 • De Klussendienst van Stichting Mooi verzorgt kleine klussen van maximaal 1 uur. Hier zitten kosten €6 euro per klus aan verbonden.


De hond uitlaten kost veel tijd en misschien heeft u even geen tijd, dan kunt u het uitbesteden aan:


Wanneer u zorgt voor een ander blijft de administratie vaak liggen. Administratieve ondersteuning kan uw zorgtaken verlichten. 

 • Klik hier voor hulp bij de administratie en vind een organisaties die u gratis kan helpen bij het invullen van formulieren, het ordenen van post en de persoonlijke administratie.


Personenalarmering. Een veilig gevoel wil iedereen hebben. Vindt u het prettig als u in nood vanuit huis altijd iemand 24 uur en 7 dagen per week kunt bereiken? Maak dan gebruik van de personenalarmering.

>Lees hier meer over personenalarmering

Zorgabonnement. Met een zorgabonnement bent u als zorgvrager verzekerd van ondersteuning en verzorging zonder te wachten. Dit kan bijvoorbeeld ter overbrugging wanneer uw mantelzorger op vakantie is, maar ook als u thuiskomt uit het ziekenhuis en direct ondersteuning nodig heeft.

>Bekijk hier alle zorgabonnementen

 

Woningaanpassingen. U wilt in uw woning blijven wonen, maar door ziekte of een beperking is dit lastig. Woningaanpassingen en hulpmiddelen kunnen u helpen om thuis te blijven wonen.

 • De gemeente kan u helpen door  woningaanpassingen en hulpmiddelen te bieden. Zo kunt u langer zelfstandig blijven wonen. Bezoek de website van de gemeente Den Haag.
 • Via de website van de Sociale Kaart vindt u een overzicht van verschillende thuiszorgwinkels die hulpmiddelen aanbieden.
 • Ergotherapeuten kunnen u ook helpen bij het vinden van de juiste woningaanpassingen. Zij kunnen met u meekijken.
 • Soms zijn er kleine technische aanpassingen nodig in huis. Kijk hiervoor bij domotica.

E-Health en slimme hulpmiddlen. Gezond en vitaal blijven en de regie behouden over uw eigen leven. Dat wil toch iedereen? e-Health heeft de toekomst. Benieuwd of technologie u verder kan helpen? Lees meer over deze slimme hulpmiddelen hieronder.

 •  iZi-Gezond langer thuis. Technologie kan ouderen helpen om zelfredzaam te blijven én om contact te houden met de eigen omgeving. Denk aan slimme hulpmiddelen zoals een digitale deurspion, senioren tablet, persoonlijke alarmering, sociale- en huishoud robots of sensoren in huis die uw leefpatroon meten.
 • Een e-buddy in huis! biedt digitale ondersteuning aan volwassenen die te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid en/of rouw en verlies. Het is gebleken dat het  mantelzorgers helpt, omdat de ondersteuning vertrouwd en dichtbij is, op eigen gekozen momenten.
 • SeniorenPreventie.nl bedenkt en installeert praktische hulpmiddelen die langer thuiswonen ondersteunen.
 • Sensara HomeCare is een uniek systeem waarmee  mantelzorgers op afstand kunnen zien hoe het gaat. Het systeem geeft vooral ook de zorgvrager een gerust gevoel, omdat de mantelzorger een melding krijgt op hun smartphone als er onverhoopt hulp nodig is.

 

Fysieke hulpmiddelen. Soms zijn tastbare hulpmiddelen niet voldoende en omdat u zoveel mogelijke zelf wil blijven doen, kunnen verschillende oplossingen en therapieën u daarbij helpen.

 • Een overzicht met oplossingen en hulpmiddelen bij een blessure of een handicap vindt u via Scouters.
 • Ergotherapie stelt mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.
>Hier vindt u een overzicht van ergotherapeuten

Veilig thuis↓

Personenalarmering. Woont u zelfstandig en wilt u in geval van nood snel hulp krijgen dan kunt u gebruik maken van personenalarmering. Om alarm te kunnen slaan krijgt u een kleine alarmzender die u om uw hals of pols kunt dragen.

>Ga hier naar de personenalarmering

Zorgabonnementen. Met een zorgabonnement bent u verzekerd van ondersteuning en verzorging zonder te wachten. Dit kan bijvoorbeeld ter overbrugging als uw mantelzorger op vakantie is maar ook als u thuiskomt uit het ziekenhuis en direct ondersteuning nodig heeft. Een coördinator overlegt met u welke oplossingen nodig of wenselijk zijn. Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden zorgt de coördinator voor een passend aanbod op het met u afgesproken moment. Het abonnement geeft ook korting op zorg, diensten en activiteiten. Het pakket verschilt per aanbieder.

>Bekijk hier alle zorgabonnementen

Telefooncirkel. Binnen de telefooncirkel bellen deelnemers elkaar in een vaste volgorde. De Telefooncirkel zorgt voor wat extra aanspraak, en neemt u niet op, dan gaat een vrijwilliger even langs om te horen of het goed gaat. De Telefooncirkel wordt iedere ochtend gestart door een vrijwilliger, de laatste deelnemer belt de vrijwillige medewerker om de cirkel rond te maken. De Telefooncirkel is er voor oudere wijkbewoners die alleen wonen, of moeilijk de deur uit komen.

In Den Haag zijn er telefooncirkels in Mariahoeve, Bezuidenhout, Morgenstond, Transvaal, Zeeheldenkwartier, Laak, Loosduinen, Centrum en Scheveningen.

>Kijk hier voor alle telefooncirkels

Als thuiswonen niet meer gaat ↓

Als mantelzorg geen optie meer is en thuiswonen niet meer gaan, dan biedt de Wlz (Wet langdurige zorg) uitkomst. Wanneer er meer of langdurige zorg nodig is, dan is er een Wlz-indicatie nodig voor opname in een verpleeghuis met 24-uurs zorg. Een indicatie aanvragen kunt u doen via CIZ.

> Vraag hier een indicatie aan


Als u een aanvraag doet voor zorg vanuit de Wlz, doorloopt uw aanvraag een aantal stappen voordat u een besluit ontvangt.

> Bekijk de uitleg aanvraag in 4 stappen


Langere zorg voor jongeren.
De Wet langdurige zorg regelt zorg voor mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Ook kinderen en jongeren kunnen Wlz-zorg krijgen als zij aan de voorwaarden voldoen.

> Lees hier meer over Jeugd en langdurige zorg